| kapcsolat |

Az ejtőernyős ugrás végrehajtásának feltételei

Az ugrás egészségügyi feltétele alatt a mindenkor hatályos törvényekben, rendeletekben, szabályzatokban, előírt egészségügyi állapot értendő, amelyeknek meg kell felelni ahhoz, hogy ejtőernyős ugrást hajthasson végre aki az ejtőernyőzést választotta sportjául. Az egészségügyi feltételeknek való megfelelésről az egyénnek dokumentummal kell rendelkeznie, amelyet a jogszabályban erre feljogosított hatóság (2009-ben a NKH LI) állít ki.
14/2002 KöVim-Eüm rendelet - civil területen

16/1998 (X.28) HM-EüM együttes rendelet - állami területen

A személyi feltételek alatt több dolgot is értünk. Ejtőernyős ugrást az végezhet, aki a 39. sz Légügyi Előírás idevágó rendelkezéseinek maradéktalanul megfelel. Amennyiben a megfelelő engedélyekkel rendelkezik (18 év alatti jelölt szülői engedéllyel is) a jelölt, úgy részt kell vennie a különböző szintű ejtőernyős tanfolyamokon, ahol elsajátítja az ejtőernyős ugrás végrehajtásának szabályait, mozzanatait. A tanfolyamok végén vizsgán kell számot adnia a tudásáról. Ezt követően rendszeresen szinten tartó elméleti és gyakorlati képzésen kell részt venniük, annak érdekében, hogy az elméleti tudást szinten tartsák valamint a különleges esetek megoldását modellezzék.

A meteorológiai feltételek mindig az adott nap, adott meteorológiai körülményeit jelentik. Az ejtőernyős ugrás végrehajtásának a gyakorlati életben a legfontosabb tényezője az időjárás. Fontos foglalkozni vele olyan szinten, amely a gyakorló ejtőernyős számára olyan ismeretanyagot biztosít, mely lehetővé teszi számára a biztonságos ugrásvégrehajtást meteorológiai szempontból. Ugrás meteorológiai alkalmasságon azt értjük, hogy az adott képzettségű ugró, adott felszereléssel végrehajthat-e ugrást. Az abszolút időjárási alkalmatlanságon azt értjük, amikor semmilyen képzettségi szintű ugró nem hajthat végre ugrást, függetlenül a használt ejtőernyőtől.