| kapcsolat |

Zuhanási sebesség

A kritikus sebesség fogalma ezek után már belátható, hogy különbözik a zuhanási sebesség fogalmától. A zuhanási sebesség tulajdon képen az ejtőernyős átlagsebessége, amelyet a zuhanása során elér. Ez a sebesség a gyakorlati életben sokkal fontosabb érték a kritikus sebességnél, mert olyan adatok számításánál, mint a zuhanva megtett út, ebből következően a zuhanási idő, valamint a nyílási terhelés pontosabban számítható.

A zuhanási sebesség számítása olyan módon és azzal a képlettel történik, mint a kritikus sebesség /Kritikus sebesség 7. képlet/, csak a képletben szereplő sűrűségi érték egy átlagos sűrűség. Nagyon pontos értéket akkor kapnánk, ha végtelen sokszor kiszámítanánk a kritikus sebesség értékét a kiugrási magasság és a nyitási magasság között, végtelen sok sűrűségi értéket felhasználva, majd ezt követően átlagolva a végtelen sok sebességi értéket, megkapnánk az átlagos sebességet. Ezzel szemben a kiugrási és nyitási magasság sűrűségi értékét átlagolva végrehajtott számítás a képletbe való behelyettesítéssel, már jó közelítéssel használható. Ebben az esetben a kritikus sebességnél egy kisebb sebességet fogunk kapni, amely alkalmas a fent már említett adatok kiszámításához.

Vannak olyan ugrások, amikor a kiugrási magasság nem teszi szükségessé az előző képletek használatát, mert nem érjük el a kritikus sebességet. Ilyenkor egy egyszerűsített, gyakorlatias képlet párral számíthatunk.

 

A (8. képlet) következő képlet a sebesség meghatározására szolgál:

 

8.
[m/s]

 

A sebesség meghatározása után pedig a magasságvsztés kiszámítása következik (9. képlet):

 

9.
[m/s]

 

A fenti képletekben: